Základní druhy recyklátů:

Cihelný recyklát  I Betonový recyklát I Asfaltový recyklát 

Plastové recykláty - vstupní surovina pro výrobu produktů. Aglomerát - vyrábí se recyklací polyetylenu. Regranulát - odpadový materiál z výroby vhodný pro recyklaci a znovu použití ve výrobě.